Voorwaarden

Algemene (leverings-)voorwaarden
Auto/Motorhandel & Demontage bedrijf D. Theunissen

Artikel 1: Koop
1.1 Alle aanbiedingen op deze Internet site zijn geheel vrijblijvend. Een overeenkomst van koop en verkoop komt niet eerder tot stand dan het tijdstip waarop AM&D – D. Theunissen reageert op de gedane bestelling en partijen overeenstemming hebben bereikt over de te leveren goederen en de te betalen koopprijs. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

1.2 Het kan voorkomen dat er reeds een onderdeel verkocht is of dat er een fout in de shop staat, AM&D – D. Theunissen is hierin vrij op om de bestelling te annuleren.

Artikel 2: Betaling
2.1 De koper dient aan zijn betalingsverplichting te voldoen door gebruik te maken van één van de in dit artikel gegeven betalingswijze;

Vooraf het verschuldigde bedrag overmaken op ING gironummer:
5148825 t.n.v. DT-Motors te HEERLEN o.v.v. artikelbeschrijving.
Voorbeeld (T.a.v. spiegel cbr600)
Voor buitenlandse betalingen:
DT-Motors Heerlen – IBAN: NL46INGB0005148825 – BIC: INGBNL2A

Artikel 3: Levering
3.1 Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud; de eigendom van de geleverde goederen gaat niet over op de koper dan nadat de koopprijs is betaald.

3.2 Levertijden varieeren tussen de 1 à 3 werkdagen na ontvangst van betaling.

3.3 Wij adviseren onze klanten beschadigde pakketten niet te accepteren. Elk artikel wordt bij ons gecontroleerd voor het verzonden wordt. Mocht U na opening van het pakket alsnog transportschade constateren, moet U binnen 1 werkdag contact met ons opnemen.

Artikel 4: Garantie
4.1 Op 2de hands onderdelen geven wij GEEN Garantie (wij controleren onze onderdelen voor verzending)

4.2 AM&D – D. Theunissen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik of montage van producten die door AM&D – D. Theunissen zijn geleverd. Voordat U een onderdeel aan Uw motor monteert, dient U zich er zelf van te verzekeren of dit toegestaan is voor uw motor, wij zijn niet aansprakelijk bij montage of verkeerd gebruik van deze producten.

Artikel 5: Juridische Geschillen
5.1 Ten aanzien van juridische geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.

5.2 Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is Nederlands recht toepasselijk.

Artikel 6: Privacy verklaring
6.1 AM&D – D. Theunissen zal bij het registreren, gebruiken en bewerken van Uw persoonlijke gegevens alle wettelijke voorschriften in acht nemen.

Home | Contact